Декларация ЗЗЛД

С настоящата Декларация за поверителност „ МУЛТИ УСЛУГИ“ ЕООД, В КАЧЕСТВОТО СИ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ГАРАНТИРА, ЧЕ В СЛУЧАИТЕ НА СЪБИРАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТТА СИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПАЗЕНИ В СТРОГА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ И НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА БЕЗ ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА ТИТУЛЯРИТЕ ИМ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.